STUDIUM

Obsah studia je akreditovaný IFPA – Mezinárodní federací profesionálních aromaterapeutů a splňuje všechny požadavky pro profesionální vzdělání v aromaterapii tak, jak je ve světě uznáváno.

Frekvence výuky je vždy jeden víkend v měsíci. Celý kurz obsahuje 380 výukových hodin, z toho 60 hodin je dokumentovaná domácí praxe. Studijní víkend začíná v pátek v 17 hodin a končí v neděli v 16 hodin.

Z vyučovaných předmětů jsou průběžně skládány zkoušky a celé studium končí obhajobou závěrečné práce. Úspěšní absolventi obdrží prestižní osvědčení „Odborný aromaterapeut“ a mohou se stát členy profesních organizací OSČA (Odborná společnost české aromaterapie) a IFPA (The International Federation of Professional Aromatherapists). Během studia se mohou studenti rekvalifikovat a získat nárok na vydání živnostenského listu na vázanou živnost „Masérské, rekondiční a regenerační služby“.

Rekvalifikační nástavbový kurz sportovní a rekondiční masáže

Nástavbový kurz je akreditovaný MŠMT a jeho součástí je závěrečná autorizovaná zkouška. Kurz je možné absolvovat pouze se složenými zkouškami z předchozích víkendů anatomie, fyziologie a patologie. Nástavbový kurz probíhá v letních měsících v předem vypsaných termínech a není povinný pro dokončení studia Institutu aromaterapie. Cena nástavbového kurzu je 6 900 Kč včetně Zkoušky profesní kvalifikace. Lektorem je Bc. David Rozbroj.

Postgraduální studium

Po ukončení studia a dosažení titulu „Odborný aromaterapeut“ doporučujeme pokračovat v dalším profesním vzdělávání, které umožní získat osvědčení „Profesionální aromaterapeut“ a dále „Diplomovaný aromaterapeut“. Více informací o postgraduálním studiu najdete zde.

Přejít nahoru