PŘEDMĚTY

AROMATERAPIE V PÉČI O DUŠI

Dozvíte se, jak navázat zdravý terapeutický vztah a vést rozhovor s klientem. Hovořit budeme o etice a pravidlech terapeutické práce, historii aromaterapie a holistických principech. Detailně prostudujete působení 60 éterických olejů na psychiku. Získané dovednosti vás budou provázet celou vaší terapeutickou praxí a využijete je při výuce Aromaterapie v praxi.

VĚDECKÉ ZÁKLADY TVORBY A KVALITY ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Definujete si termíny silice a éterické oleje. Porozumíte podstatě tvorby silic na úrovni rostlinných buněk a orgánů a které faktory ovlivňují jejich složení. Pochopíte souvislosti mezi složením silicí, jejich účinky a bezpečným využitím v praxi. Poznáte metody analýzy množství a složení éterických olejů. Budete se orientovat ve vědecké a odborné literatuře a naučíte se používat vědecké zdroje pro svoji praxi a pro užitečnou argumentaci směrem k veřejnosti i odborníkům. Znalosti vám umožní orientovat se v chemickém složení éterických olejů. Pochopíte, co je to výzkum, co je hypotéza a jak znalosti využijete při koncepci své závěrečné práce. 

DIAGNOSTIKA KLIENTA PODLE OBLIČEJE

Naučíte se praktické dovednosti orientální diagnostiky z obličeje, kterou využijete při správném výběru éterických olejů pro vašeho klienta. Získané informace se provazují v konzultačním dotazníku.

ÚČINKY A BEZPEČNÉ POUŽITÍ ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Popíšete si mechanismus čichu a jakým způsobem působí éterické oleje na člověka. Naučíte se různé způsoby získávání éterických olejů, zásady bezpečného dávkování a všechny metody jejich aplikace pro cílenou péči o klienta. Detailně se budete věnovat více než 40 éterickým olejům a více než 20 rostlinným olejům. Seznámíte se s hydrosoly a maceráty a naučíte se jednotlivé přírodní materiály kombinovat. Praktické vědomosti využijete jako základní informace pro vaši budoucí praxi a také ve své závěrečné práci.

DIAGNOSTIKA KLIENTA PODLE PĚTI ELEMENTŮ

Seznámíme vás s filosofickým modelem tradiční čínské medicíny a jeho uplatněním v praxi. Zážitkovým způsobem se naučíte rozlišovat jednotlivé elementy a dozvíte se, jak se projevují v kondici člověka. Získané informace se vám propojí s výukou Aromaterapie v praxi.

FYTOTERAPIE A BOTANIKA LÉČIVÝCH ROSTLIN

Naučíte se správné zařazení léčivek dle rostlinné taxonomie a jejich botanických vlastností. Seznámíte se s rostlinnými látkami, jejich vlastnostmi a působením na člověka. Získáte znalosti o správném sběru, zpracování, využití a uchování rostlin pro terapeutické účely. Seznámíte se s konkrétními bylinami ve vztahu k aromaterapii, jejich výhodami i kontraindikacemi, a získáte tak pevné základy, ze kterých aromaterapie vychází.

AROMATERAPIE V PRAXI

Propojíte znalosti diagnostiky pěti elementů a obličeje se správném výběrem éterických olejů k individuálnímu ošetření klienta. Naučíte se pracovat s konzultačním dotazníkem a dozvíte se užitečné postupy pro vaši praxi. Od tohoto víkendu začínáte s klienty pracovat jako aromaterapeut – profesionál.

AKUPRESURA A ÉTERICKÉ OLEJE

Seznámíte se s meridiány a akupresurními body, jak teoreticky, tak praktickým nácvikem. Práci s akupresurními body využijete ve spojení s éterickými oleji buď jako samostatnou techniku, nebo je zakomponujete do masáže. Výběr vhodných akupresurních bodů je součástí konzultačního dotazníku pro práci s klientem.

ANATOMIE A FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU

Dozvíte se to důležité o kostech a svalech v těle a jejich součinnosti. Tyto vědomosti jsou potřebné pro účinnou a bezpečnou masáž. Navazuje na ně výuka masážních technik při Holistické aromaterapeutické masáži.

FYZIOLOGIE – OD BUŇKY K IMUNITĚ

Hravou formou se sblížíte s lidským tělem a jeho základními funkcemi z pohledu moderní medicíny. Zjistíte, jak fungují jednotlivé tělesné systémy, abyste v následujícím víkendu dobře porozuměli příčinám jejich onemocnění.

PATOLOGIE A DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

Budete mít příležitost seznámit se s příčinami vzniku nemocí z pohledu moderní medicíny v propojení s holistickým pohledem a tím, jak svými postoji ovlivňujeme své zdraví. Informace mají velký význam pro práci se sebou i s klientem a propojí se vám s výukou Aromaterapie v péči o duši.

VÝROBA A POUŽITÍ AROMATERAPEUTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

Seznámíte se s nejčastějšími oslabeními lidského organismu a metodami, které podporují návrat do rovnováhy. Získáte přehled o základních principech míchání synergických směsí olejů i bylin. Dozvíte se základní informace o surovinách pro tvorbu fytoterapeutických a aromaterapeutických přípravků a vyzkoušíte si přípravu různých základů pro jejich výrobu. Rozšíříte si své znalosti v oblasti anatomie kůže a vlivu aromaterapeutických olejů na její kvalitu. Získané dovednosti vás budou provázet celou vaší budoucí praxí.

HOLISTICKÁ AROMATERAPEUTICKÁ MASÁŽ

Dozvíte se o historii, kontraindikacích a působení holistické masáže. Naučíte se aplikovat aromaterapii prostřednictvím jemné harmonizační masáže celého těla a zároveň na vlastní kůži zažijete její blahodárné účinky pro regeneraci těla, úlevu od stresu a harmonizaci psychiky. Holistická masáž je nejpřínosnější metodou pomoci klientům.

REFLEXNÍ TERAPIE PRO AROMATERAPEUTY

Rozšíříte si své masážní dovednosti o znalost reflexních zón na chodidle a jejich účinků. Masáž reflexních plošek si prakticky nacvičíte. Získané znalosti využijete u sebe či klienta k individuálnímu zacílení poskytované masáže.

HOLISTICKÁ MASÁŽ – DOPLŇKOVÉ TECHNIKY

Výuka navazuje na víkend Holistické aromaterapeutické masáže. Zopakujete si základní celotělní masáž a obohatíte ji o další specifické techniky. Naučíte se také, jak pracovat s klienty s pohybovým nebo zdravotním omezením.

AROMATERAPIE PRO TĚHOTENSTVÍ, POROD A PÉČI O DĚTI

Seznámíte se se změnami ve fyziologii i psychice žen v těchto obdobích a možnými potížemi, které mohou ženy potkat. Naučíte se specifika masáže a relaxačních technik pro těhotné a kojence.

KONZULTACE K ZÁVĚREČNÝM PRACÍM

Pomůžeme vám s výběrem tématu a osnovou vaší závěrečné práce tak, abyste úspěšně zakončili vaše studium aromaterapie a získali tak výhody, které práce kvalifikovaného Odborného aromaterapeuta přináší.

KONZULTACE KE KAZUISTIKÁM A PRAXI

Dozvíte se právní rámec podnikání s využitím aromaterapie a praktické tipy pro začátek vaší praxe. Budete mít možnost konzultovat své kazuistiky pro závěrečné práce.

Přejít nahoru