Mezinárodní akreditace IFPA

IFPA (https://ifparoma.org/) je největší organizace sdružující odborníky z oblasti aromaterapie ve Velké Británii, která se zabývá podporou aromaterapeutů a zlepšováním standardů ve vzdělávání i praxi. Tato činnost má mezinárodní přesah díky řadě akreditovaných vzdělávacích středisek po celém světě.

Registr profesionálních aromaterapeutů IFPA byl schválený Radou pro komplementární a přírodní zdravotní péči (CNHC) k ověření žádostí o registraci aromaterapeutů pro práci ve zdravotnictví. Obecné pokyny lékařské rady ve Velké Británii (GMC) potvrzují, že lékaři mohou pacienty odkazovat na odborníky v akreditovaných registrech. The Complementary & Natural Healthcare Council (CNHC)

Institut aromaterapie náročné akreditační podmínky splňuje a řadí se tak mezi prestižní světová vzdělávací střediska v aromaterapii. Institut Aromaterapie (Prague, CZ)

Odborní, profesionální a diplomovaní aromaterapeuté, kteří jsou členy IFPA, mohou používat písmena MIFPA (profesionální člen IFPA). Členství dává okamžitou důvěryhodnost ve světě zdravotní péče. IFPA poskytuje celosvětovou příležitost najít uplatnění jako aromaterapeut tam, kde jste se rozhodli žít a pracovat.

Přihlášky k mezinárodnímu členství v IFPA naleznete pod odkazem – zvolte nejprve „International“, poté „Full“ a pokračujte dle instrukcí.

DALŠÍ VÝHODY MEZINÁRODNÍHO ČLENSTVÍ:
 • Přístup k online databázi pro členy IFPA včetně užitečných zdrojů
 • Předplatné internetového magazínu „In Essence“, publikovaného každé čtvrtletí a online přístup k archivním vydáním.
 • Profesní registr pro všechny praktikující členy, který je k dispozici veřejnosti a dalším organizacím.
 • Uvedení kontaktu na stránkách IFPA v sekci „Najít kvalifikovaného terapeuta“.
 • Automatická registrace v rejstříku Rady pro komplementární a přírodní zdravotní péči (CNHC).
 • Síť IFPA přidružených regionálních a mezinárodních skupin, které poskytují podporu a příležitost k propojení s dalšími odborníky.
 • Možnost účasti na roční konferenci IFPA a přístup k webovým seminářům v angličtině (uznáno jako postgraduální vzdělávání).
 • Možnost prezentace vlastních profesních výsledků na konferenci nebo v rámci webových seminářů.
 • Přístup k postgraduálním kurzům IFPA.
 • Přístup na členské Facebookové stránky.
 • Přístup k aktuálním výzkumům.
 • Právo hlasovat v rámci organizace IFPA a být zvolen do výboru IFPA.
 • Informace o novinkách v právních předpisech týkajících se aromaterapie.
 • Profesní odznak.
 • Možnost zvýhodněné účasti na společné propagaci členů.
 • Speciální slevy od britských dodavatelů.
ETICKÝ KODEX IFPA

Každý člen IFPA je povinen dodržovat Etický kodex IFPA a dále etické kodexy svých profesí.

Přejít nahoru