Postgraduální studium

Postgraduální program, který navazuje na ukončené studium na Institutu aromaterapie nebo na jiné vzdělávání v aromaterapii uznané Asociací českých aromaterapeutů, má následující podmínky s platností od 1.12. 2018:

Profesionální aromaterapeut

Podmínky studijního programu

Pro získání titulu Profesionální aromaterapeut je třeba dosáhnout vzdělání v minimálním rozsahu 620 vzdělávacích hodin v tomto poměru:

 • 380 vzdělávacích hodin Institut aromaterapie
 • 100 vzdělávacích hodin  je uznáno v maximálním rozsahu u předchozího odborného středoškolského či vysokoškolského vzdělání, které přímo souvisí s aromaterapií (především medicínské, chemické ap.).
 • 100 výukových hodin je uznáno v maximálním rozsahu u předchozího odborného studia doplňkové medicíny.

Další povinné vzdělání

 • AROMATERAPIE, minimálně 100 vzdělávacích hodin
 • MEDICÍNA, PSYCHOLOGIE
 • DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁNÍ –  sem patří vzdělávání v oborech jako je homeopatie, fytoterapie, gemoterapie, výživa, reflexo­logie, akupresura, tuina, shiatsu, akupunktura, baňkování, fonoforéza, kineziologie, tradiční čínská medicína, ajurvéda, psychosomatika, diagnostické vzdělávání, aromaterapie ve veterinární praxi, aromaterapie v péči o zvířata, další tradiční přírodní medicíny aj. Ezoterické postupy nebudou uznány.
 • MASÁŽE
 • SPECIÁLNÍ VZDĚLÁNÍ (vzdělání v oborech podle osobní specializace v aromaterapii, například péče o těhotné, psychoterapie, biochemie)

Dosažení patřičné hodinové dotace, doloží uchazeč o získání titulu Profesionální aromaterapeut  záznamy ve svém Indexu. Index zašle písemně na adresu AČA nebo ofocený na emailovou adresu: vybor@aromaterapie.cz.

Oznámení o uzavření studia bude publikováno na stránkách AČA a slavnostní akt proběhne na nejbližší konferenci AČA.

Diplomovaný aromaterapeut

Podmínky studijního programu

Pro získání titulu Diplomovaný aromaterapeut je třeba dosáhnout minimálně 1000 vzdělávacích hodina provozovat vlastní praxi, kterou uchazeč o titul DA popíše v závěrečné práci.

1000 vzdělávacích hodin je rozděleno následovně:

 • 360 vzdělávacích hodin Institut aromaterapie.
 • 640 (zbývajících) vzdělávacích hodin může uchazeč dosáhnout v původním vzdělání nebo v povinných a volitelných oborech vzdělávání.

 

Původní vzdělání:

 • 100 vzdělávacích hodin je uznáno v maximálním rozsahu u předchozího odborného středoškolského či vysokoškolského vzdělání v oborech, které přímo souvisí s aromaterapií (především zdravotnické obory, chemie apod.).

 

Povinné obory vzdělávání:

 • AROMATERAPIE v minimálním rozsahu 200 vzdělávacích hodin.
  Do těchto hodin se počítá veškeré další vzdělání v aromaterapii, kurzy a konference AČA a dalších vzdělávacích zařízení.
 • MEDICÍNA A PSYCHOLOGIE v minimálním rozsahu 100 vzdělávacích hodin.
  Do těchto hodin se započítává rozvíjející vzdělání v uvedených oborech.

Volitelné obory vzdělávání:

 • DOPLŇKOVÁ MEDICÍNA v maximálním rozsahu 250 vzdělávacích hodin:
  Sem patří vzdělávání v oborech jako je homeopatie, fytoterapie, gemoterapie, výživa, reflexo­logie, akupresura, tuina, shiatsu, akupunktura, baňkování, fonoforéza, kineziologie, tradiční čínská medicína, ajurvéda, psychosomatika, diagnostické vzdělávání, aromaterapie ve veterinární praxi, aromaterapie v péči o zvířata, další tradiční přírodní medicíny aj. Ezoterické postupy nebudou uznány.
 • MASÁŽE v maximálním rozsahu 200 vzdělávacích hodin.
 • SPECIALIZACE v maximálním rozsahu 150 vzdělávacích hodin.
  Jedná se o vzdělávání v oboru, na který se terapeut zaměřuje. Například péče o těhotné, psychoterapie, chemie apod.
 

Po dosažení patřičné hodinové dotace:

Požádá uchazeč o získání titulu Diplomovaný aromaterapeut  písemně na adresu vybor(zavináč)aromaterapie.cz. Současně pošle k odsouhlasení téma své diplomové práce. Na základě tématu mu bude přidělený oponent. Po schválení tématu a přiděleni oponenta uhradí na účet 4603810297/0100 administrativní poplatek ve výši  2000 Kč (práce oponenta, manipulační poplatek, diplom…)

Diplomová práce:

Diplomová práce bude v rozsahu minimálně 20 normostran. Téma si volí uchazeč sám, musí však vycházet z jeho vlastní praxe a profese.

Uchazeč si na základě praxe může zvolit formu kazuistiky, studie, výzkumu, statistiky či výstupu z odborné stáže. Diplomová práce musí vždy odrážet praxi studenta a splňovat formální požadavky pro zpracování diplomové práce (viz Požadavky na závěrečnou práci Odborný aromaterapeut – www.aromaterapie.cz).

Hotovou práci zašle uchazeč elektronicky  na adresu vybor(zavináč)aromaterapie.cz a v tištěné podobě na adresu: AČA, Jagellonská 1, 130 00 Praha 3. K diplomové práci přiloží odborný článek v rozsahu jedné normostrany, shrnující téma a závěry diplomové práce. Ten bude publikován na stránkách AČA po udělení titulu Diplomovaný aromaterapeut.

Po odevzdání diplomové práce bude uchazeč přizván k rozhovoru nad závěrečnou prací s oponentem a zástupcem AČA v nejbližším termínu obhajob, který je vyhlašován každé pololetí.

Oznámení o uzavření  studia bude publikováno na stránkách AČA a slavnostní akt proběhne na nejbližší konferenci AČA.

Diplomová práce bude uložena v knihovně AČA.

Přejít nahoru